Det handlar om hållbart engagemang

Organisationer med engagerade medarbetare har högre lönsamhet, bättre produktivitet och fler nöjda kunder. Om lösningen till en bättre framtid är så enkel som att göra medarbetarna nöjda, varför gör då inte alla det?

Svaret är givetvis att det inte är så enkelt. Vi fortsätter i gamla spår. Och när vi väl gasar är risken stor att vi gör det så hårt att vi bränner allt engagemang direkt. Vi behöver ge alla människor sitt eget utrymme men också förstå deras behov av struktur, ramar och ledarskap.

Som ledare behöver du ta den långsiktiga engagemangsfrågan på allvar. Om företaget ska kunna växa behöver du förstå hur du får med dig människorna under hela resan. Ingen överlever i en situation där de förväntas maxprestera dygnet runt, oavsett hur engagerade de än är. Därför räcker det aldrig med att bara säga tack eller ge människor en extra bonus om de har jobbat över under en längre tid.

Istället behöver du fokusera på belöningar som visar att du verkligen ser varje människa och vad just den behöver. Min erfarenhet säger att det sällan är pengar som ger de långsiktiga effekterna. Ibland kan ett personligt tackbrev eller ett tack inför kollegorna vara oerhört värmande och betydelsefullt. Du får mycket tillbaka när du intresserar dig för vad som ger varje människa något både här och nu, och över längre tid.

Mer självledande medarbetare

Här är det viktigt att säga att lösningen aldrig bara finns hos en part. Även den andra sidan av myntet, medarbetarna, behöver anstränga sig mer än vad de flesta gör i dag.

Med ansträngning menar jag inte att de ska jobba fler timmar. För att bli långsiktigt motiverade behöver medarbetarna bli bättre på att förstå sig själva, vad de vill och behöver. Att få hjälp för att kunna öka sin självmedvetenhet, utveckla sina talanger och hitta det som ger dem glimten i ögat och leendet på läpparna.

Alla på jobbet behöver förstå att medarbetarskap handlar om att vi är varandras arbetsmiljö. Att vi alla ansvarar för att göra vårt bästa och att inte bli offer för omständigheterna.

Utan den här insikten spelar det ingen roll vad du som ledare gör eftersom engagemanget ändå lär skrapa i botten. I slutänden är det hur medarbetarna beter sig i praktiken som skapar organisationens kultur och formar hur ni och andra ser på er.

Precis som alla förhållanden handlar anställningen om att bygga upp en ömsesidig relation. Du ger, tar, uppskattar, älskar, strävar, inspirerar och inspireras tillbaka och det är alltid bådas ansvar att göra relationen bra och hållbar.

En handbok om talent management

Det här är ett utdrag från boken Människor till låns. Det är en handbok för ledare på alla nivåer som visar hur och varför du ska ta hand om människorna omkring dig. En guide som hjälper dig se till att medarbetarna trivs, utvecklas, stannar kvar och bidrar till företagets framgång.

Köp boken

Köp boken hos Adlibris Köp boken hos Bokus

Du kan även mejla din postadress till henrik@heslykdevelopment.com så skickar jag dig ett kostnadsfritt exemplar.