Föreläsningar inom talent management

Människor drivs inte av pengar

Visst måste anställda ha betalt för sina jobb så att de inte går under eller blir förbannade. Men pengar gör ingen människa mindre stressad och sjukskriven. Ändå är det till stor del pengar vi pratar om, särskilt när det gäller att motivera de anställda till att ta mer ansvar, jobba hårdare och bry sig om företaget lika mycket som dess ägare.

Den nya generationen har stort fokus på värderingar och ställer betydligt större krav på sina arbeten. Ändå verkar vi fortsätta asfaltera den gamla vägen mot framtiden. Vad är egentligen viktigast för dem? Och hur kan du bygga en organisation som engagerar så många som möjligt?

Här får du reda på vad forskningen, erfarenheten och det sunda förnuftet säger att du behöver göra.

Våga byta chef

Människor passar för vissa positioner under särskilda delar av tillväxtresan, men bromsar hela företaget i andra. Många hänger kvar vid sina tjänster, trots att de inte längre motiveras och utvecklas. På grund av detta gör de både företaget och sig själva en björntjänst. Det här gäller lika mycket för medarbetare som mellanchefer, ledningsgrupper och vd:ar.

Här berättar jag om varför du ska våga byta chef oftare, oavsett om du är chef själv eller anställd. För det finns många och stora fördelar, både för dig och företaget.

Kärleksaffären som tog slut

Med Verisure hade jag min stora kärleksaffär. Jag kom in i en starkt värderingsstyrd organisation och var i himmelriket. Min uppgift som talent manager var att hjälpa företaget expandera under sin resa ut i Europa.

Under de tolv åren lärde jag mig hur enkel vardagen blir tillsammans med engagerade kollegor och chefer. Jag lärde mig även vad som händer med mig själv när förutsättningarna och företagskulturen byter riktning.

Det här är historien om mina lärdomar från den explosiva tillväxtresan med Verisure där vi gick från fyra till fjorton länder och ökade personalstyrkan med 450 procent.

Kundmötet är kvittot på hur ledningen fungerar

Trots att all marknadsföring i grunden bygger på en grundläggande förutsättning är det ofta den vi lägger alldeles för lite vikt vid. Sanningens ögonblick. Stunden då kunden träffar medarbetarna i det personliga mötet. Om kunden går därifrån med en dålig upplevelse spelar det ingen roll hur mycket pengar du lägger på marknadsföring och ditt varumärke.

Enkelt förklarat handlar problemet om försummade ögonblick. Om potential som inte tas tillvara, om bristen på utvecklande feedback och för många inåtvända kulturer. Företag där griniga servitörer tillåts förstöra lyxmiddagar. Och företag där tillväxten bromsas eftersom Jakob och Anna i ledningsgruppen blivit våra vänner – och att vi är rädda för att såra dem om vi säger att det nu behövs en annan kompetens.

Frågan är vad kan du göra för att bygga ett friskare företag där kundupplevelsen alltid står i fokus. Det svaret ger jag dig här.

Allmänt om föreläsningarna

Föreläsningarna ges från 30 minuters inspirationsföreläsningar upp till heldagsutbildningar och kan anpassas beroende på bransch och dina önskemål. Under alla föreläsningar ingår workshopmoment och delaktighet med deltagarna.

Nyttan med samtliga föreläsningar är en ökad insikt i vad som krävs för att bygga långsiktigt hållbara organisationer – ekonomiskt såväl som socialt. Deltagarna lär sig vad talent management innebär och hur de själva konkret kan arbeta mer strategiskt med de här frågorna.

För en föreläsning (upp till 120 minuter) tar jag 12 000 kronor. Halvdagsutbildningar kostar 18 000 kronor och heldagsutbildningar 25 000 kronor. Utöver föreläsningar genomför jag också chefsprogram för ledningsgrupper och mellanchefer. Moms och resekostnader tillkommer.

Åsa Ekman, affärsrådgivare Almi

“Vilket bra seminarium och vilket engagemang! Våra deltagare lovordade framträdandet. Henrik bjuder verkligen på sin kompetens och sina erfarenheter.”

– Åsa Ekman, ALMI Företagspartner