Talangklossar för att jobba med talent management
Attrahera, utveckla och utväxla - de tre stegen i min talent management-modell
Ta hand om varumärket och skapa ambassadörer

Talangklossar

Talent management handlar om att göra strategiska val kring den talang och kompetens som företaget behöver för att växa. Men trots att det finns ett tydligt system och en process handlar arbetet aldrig om att det bara finns ett enda svar. Det visar de enkla träklossarna jag har tagit fram, som är ett ramverk för att jobba med talent management.

Genom att fysiskt och praktiskt arbeta med klossarna ökar teamet sin samsyn kring vad som behöver göras. Tillsammans analyserar ni styrkor och utvecklingsområden för att kunna fylla klossarna med ert innehåll och upplägg. Dessutom, eftersom klossarna är av trä, kommer ni kunna skriva direkt på och använda dem för uppföljning.

Talangklossarna bygger på den interaktiva modell för talangutveckling jag har utvecklat tillsammans med företag i ett tiotal europeiska länder. Modellen kan anpassas och användas lika väl av mindre företag som koncerner med flera tusen anställda.

Intresserad av att veta mer om hur du kan köpa och använda verktygen? Hör av dig.

Värderingsspelet TeamUp, perfekt till din kickoff

TeamUp

Värderingar kan öka tydligheten och sammanhållningen inom företaget. Men då krävs det att alla inte bara kommer ihåg orden, utan även förstår vad de betyder och hur värdegrunden kan användas i vardagen. Vad betyder den i kundmötet, i ledarskapet och för teamet?

Med det här spelet kan du på ett lättsamt sätt översätta värderingarna till praktiska handlingar. Utifrån ett antal generella och företagsspecifika situationer kommer ni att diskutera vad ni tycker är rätt väg och beslut – för er som personer, för teamet och för företaget.

Spelet är ett perfekt verktyg för kick-offen, för att öka teamkänslan och lära känna varandra bättre. Du kan välja att spela det en gång årligen med hela organisationen eller göra det till en löpande aktivitet för utveckla ledningsgruppen, avdelningen eller chefsgrupper. Spelet passar för upp till fyra spelare och du kan ha ett tiotal spelbord i samma lokal.

I lådan finns allt du behöver: spelplan, frågekort, spelpjäser, protokoll och spelregler.

Få liv i värdegrund med hjälp av spelet TeamUp