Heslyk Development

Talent Management Academy

Talent Management förbättrar din organisations förmåga att hitta, behålla och utveckla engagerad kompetens  

Henrik Heslyk är leg psykolog,  ledningsrådgivare, Ugl-handledare och föregångare inom talent management med  boken ”Människor till låns”

Henrik driver talent management academy  program för både chefer, ledning och grupper


Kontakt

OM HENRIK

Henrik Porträtt Ståendes

Henrik Heslyk

Engagemangspsykologen.

Jag heter Henrik Heslyk, är leg. psykolog, ugl-handledare och ledningsrådgivare i Sverige och internationellt. Min inriktning är arbets- och organisationsutveckling.

De senaste tjugo åren har jag  hjälpt företag att bli bra på att attrahera, behålla och utveckla kompetens.

Fokus är människor, grupper och arbetskulturer som både kan ge oss mer resultat och behålla samhörigheten, lärandet och meningsfullheten

Rådgivningen
Programen
Boken
Rådgivningen

Konfidentiella bollplank

 • Nuläge  och strategi
 • personbedömning vid rekrytering och befordran
 • Personliga utvecklingsfrågor

Programen

Skräddarsydda program för ledning som förbättrar era arbetssätt

 • utveckling av dig som ledare
 • utveckling av er affärskritiska kompetens
 • utveckling av er ledningsgrupp

Boken

Globala undersökningar visar att bara 16 procent av svenskarna uppger att de har ett högt engagemang i sina jobb och verkligen bryr sig. De flesta har antingen en sval inställning till det eller rycker på axlarna. Några är till och med direkt fientliga till oss som arbetsgivare. Jag ger i exempel på hur ni kan arbeta utifrån min Talent managementmodell.

Rådgivningen
Programen
Boken
Rådgivningen

Konfidentiella bollplank

 • Rollutveckling och hantering av nuläge
 • personbedömning vid rekrytering och befordran
 • personlig utveckling och karriärs coaching

Programen

Skräddarsydda program för chefer och ledning. Vi bygger organisationsstruktur och kultur genom att förbättra och utveckla arbetssätt för er talang, metod och resultat.

 • nuläges analys och framtidsplanering
 • företagets affärskritiska kompetens
 • ledningsgruppens utveckling

Boken

Globala undersökningar visar att bara 16 procent av svenskarna uppger att de har ett högt engagemang i sina jobb och verkligen bryr sig. De flesta har antingen en sval inställning till det eller rycker på axlarna. Några är till och med direkt fientliga till oss som arbetsgivare. Jag ger i exempel på hur ni kan arbeta utifrån min Talent managementmodell.

Organisationsförändring

Att bygga organisation

 Känslan av att vara med, lära sig mer och göra något viktigt är för de flesta starkt beroendeframkallande. Många känner en passion när de är med på riktigt. Detta är både en styrka och fallgroparna.


Kontakt

Glada människor

ENGAGEMANG

Engagerade Medarbetare

Engagerade medarbetare

Det kan finnas olika skäl till att vi behåller ett högt och uthålligt engagemang i arbetet. Pengar är ofta inte ett av dessa.

Drivkrafter är istället spänning, att det går att förbättra eller gör bli mer självständig. Ökande skicklighet eller att uppgiften stärker dina värderingar om vad som är rätt och meningsfullt.

LEDNINGSUTVECKLING

Välj din chef med omsorg

 

Bra utvecklingsmöjligheter den öppenhet mellan människor som bygger känslan av tillit. Mångas erfarenheter är inte främst att de själva eller deras chef som styr. Istället är det gruppen, omständigheterna och kulturen som sätter den operativa agendan. Framgångsrikt ledarskap handlar därför ofta om att förstå sig på gruppen och kunna skapa de förutsättningar som behåller teamens engagemang över tid.


Kontakt

Engagerade Medarbetare

Förändringsledning

Bli bäst på omställning

 Tio steg för att förbereda er att framgångsrikt kunna komma igenom er nästa omställning och organisationsförändring.

Att rusta sin organisation inför framtida omställning och kraftsamla resurserna är både klokt och förtroendeingivande. Det signalerar professionalitet samt ger starka signaler på att vi är vakna och att vi menar allvar.

TIDIGARE KUNDER
almi-foretagspartner
glimakra-of-sweden
mockfjards
region-ostergotland
apptek
platen
sylog
wematter

Föregående
Nästa

Vad Kunderna säger

“Jag har träffat mängder av konsulter genom åren. Många av dem är orienterade mot att leverera och fakturera. Det är inte det viktiga för Henrik. I hans dagliga arbete är det genuina resultatet det viktiga. Sedan gillar jag hans otroliga förmåga att analysera styrkor och svagheter hos människor och organisationer – särskilt matchat mot vår kravprofil och de förväntningar vi har på resultatet.”
Raoul Augustsson
Raoul Augustsson
VD – Mockfjärds Fönster AB
“Jag valde att genomföra ett chefsprogram hos Heslyk Development, då jag upplevde att Henrik delade mina värderingar avseende personalhantering och hur man leder och motiverar specialister. Ett område som jag arbetar med dagligen, men där jag önskade ett bollplank och fler verktyg och metoder. Föga anade jag då att det skulle få mig att utvecklas, inte bara som chef, utan också som människa och dessutom hitta en betydligt bättre balans i livet.”

Fredrik Landberg
VD – Sylog
“Vilket bra seminarium och vilket engagemang! Våra deltagare lovordade framträdandet. Henrik bjuder verkligen på sin kompetens och sina erfarenheter.”
Åsa Ekman, affärsrådgivare Almi
Åsa Ekman
ALMI Företagspartner