Heslyk Development

Älska organisationsförändring

 Den som byggt en organisation vet hur engagerande det kan vara

 

 Heslyk Development  förbättra organisationer förmåga att hitta, behålla och utveckla engagerad kompetens

Henrik Heslyk är leg psykolog,  ledningsrådgivare, föreläsare och föregångare inom talent management med  boken ”Människor till låns”

OM HENRIK
Henrik Porträtt Ståendes

Henrik Heslyk

Engagemangspsykologen.

Jag heter Henrik Heslyk, är leg. psykolog och ledningsrådgivare i Sverige och internationellt. Min inriktning är arbets- organisationspsykologi med fokus på hur talent management kan ge organisationer ett uthålligare engagemang.

De senaste tjugo åren har jag jobbat inom området människor och kultur. Det har handlat om att bygga upp internationella hr team, utveckla talent management strategier och ledarprogram.

Idag ökar jag organisationers förmåga att attrahera och behålla kompetens genom strategier och träningsprogram. Främst handlar det om att kunna ta vara på människors teams utvecklingsintresse och engagemang för tillväxt och resultat.

Konfidentiella bollplank

 • Rollutveckling, hantering av nuläge och strategi
 • Urvalsbedömningar, second opinion, vid rekrytering och befordran
 • Personliga utvecklingsfrågor och ökad balans i livet

Skräddarsydda program för chefer ledningsstrategi som bygger organisationsstruktur och kultur. Vi förbättrar, utvecklar arbetssätt och med ett gemensamt språk kring talang, metoder och resultat. Exempel på programområden:

 • Nuläget och om tre år
 • Affärskritiska kompetens och fallgropar
 • Målsättning och resultatplanering

Globala undersökningar visar att bara 16 procent av svenskarna uppger att de har ett högt engagemang i sina jobb och verkligen bryr sig. De flesta har antingen en sval inställning till det eller rycker på axlarna. Några är till och med direkt fientliga till oss som arbetsgivare. Jag ger i exempel på hur ni kan arbeta utifrån min Talent managementmodell.

Konfidentiella bollplank

 • Rollutveckling, hantering av nuläge och strategi
 • Urvalsbedömningar, second opinion, vid rekrytering och befordran
 • Personliga utvecklingsfrågor och ökad balans i livet

Skräddarsydda program för chefer ledningsstrategi som bygger organisationsstruktur och kultur. Vi förbättrar, utvecklar arbetssätt och med ett gemensamt språk kring talang, metoder och resultat. Exempel på programområden:

 • Nuläget och om tre år
 • Affärskritiska kompetens och fallgropar
 • Målsättning och resultatplanering

Globala undersökningar visar att bara 16 procent av svenskarna uppger att de har ett högt engagemang i sina jobb och verkligen bryr sig. De flesta har antingen en sval inställning till det eller rycker på axlarna. Några är till och med direkt fientliga till oss som arbetsgivare. Jag ger i exempel på hur ni kan arbeta utifrån min Talent managementmodell.

Organisationsförändring

Att bygga en organisation

 

Känslan av att vara med, göra något viktigt och känna att man bidrar är för de flesta starkt beroendeframkallande. Många känner en passion när de är med och bygger något stort. Detta är både passionens styrka och en av dess fallgropar.

Glada människor
ENGAGEMANG
Engagerade Medarbetare

Engagerade medarbetare

Få andra att känna ditt engagemang.

Det kan finnas olika skäl till att vi behåller ett högt och uthålligt engagemang i arbetet. Pengar är ofta inte ett av dessa.

Drivkrafter är istället spänning, att det går att förbättra eller gör bli mer självständig. Ökande skicklighet eller att uppgiften stärker dina värderingar om vad som är rätt och meningsfullt.

LEDNINGSUTVECKLING

Välj din chef med omsorg

Ledarskap, är i bred betydelse, en fråga om att både kunna utveckla det egna självledarskapet och att ge och ta vägledning.

Bra utvecklingsmöjligheter den öppenhet mellan människor som bygger känslan av tillit. Mångas erfarenheter är inte främst att de själva eller deras chef som styr. Istället är det gruppen, omständigheterna och kulturen som sätter den operativa agendan. Framgångsrikt ledarskap handlar därför ofta om att förstå sig på gruppen och kunna skapa de förutsättningar som behåller teamens engagemang över tid.

Engagerade Medarbetare
Förändringsledning

Bli bäst på omställning

 Tio steg för att förbereda er att framgångsrikt kunna komma igenom er nästa omställning och organisationsförändring.

Att rusta sin organisation inför framtida omställning och kraftsamla resurserna är både klokt och förtroendeingivande. Det signalerar professionalitet samt ger starka signaler på att vi är vakna och att vi menar allvar.

TIDIGARE KUNDER

Vad Kunderna Säger

"Jag har träffat mängder av konsulter genom åren. Många av dem är orienterade mot att leverera och fakturera. Det är inte det viktiga för Henrik. I hans dagliga arbete är det genuina resultatet det viktiga. Sedan gillar jag hans otroliga förmåga att analysera styrkor och svagheter hos människor och organisationer – särskilt matchat mot vår kravprofil och de förväntningar vi har på resultatet."
"Jag valde att genomföra ett chefsprogram hos Heslyk Development, då jag upplevde att Henrik delade mina värderingar avseende personalhantering och hur man leder och motiverar specialister. Ett område som jag arbetar med dagligen, men där jag önskade ett bollplank och fler verktyg och metoder. Föga anade jag då att det skulle få mig att utvecklas, inte bara som chef, utan också som människa och dessutom hitta en betydligt bättre balans i livet."
Fredrik Landberg
VD - Sylog
"Vilket bra seminarium och vilket engagemang! Våra deltagare lovordade framträdandet. Henrik bjuder verkligen på sin kompetens och sina erfarenheter."
Åsa Ekman, affärsrådgivare Almi
Åsa Ekman
ALMI Företagspartner