Heslyk Development

Heslyk Development hjälper individer, grupper och organisationer utveckla sin förmåga att hitta, behålla och utveckla talang, kompetens och engagemang

 • Ledarutveckling, mentorskap och personlig utveckling 
 • Rekrytering av chefer och specialister
 • Gruppers utveckling 
 • Talent Management Training Academy henrik@heslykdevelopment.com

Henrik är leg. Psykolog, inriktad på arbetsliv, organisationsutveckling och utbildningsprogram. Han har 25års erfarenhet av urval, rådgivning av chefer, specialister och ledningsteam i privat och offentlig regi. Han har mångårig ledarerfarenhet och byggt upp globala HR och TM team. Henrik är certifierad ugl handledare och certifirerad kbt inriktad karriärcoach.

Henrik är psykoterapeut, chefs och styrelsementor. Han äger utvecklingsföretaget Heslyk Development och Talent Management Training Academy. Han är författare till ”Människor till låns” om talent management, ledarskap och engagemangsutveckling.

Ledarutveckling, mentorskap och personlig utveckling 

För dig som vill utveckla din självständighet, förmåga att kommunicera och samverka genom ökad självmedvetenhet    

 • coaching, handledning  och mentorskap
 • karriärscoaching och rådgivning    
 • Individuellt utvecklande ledarskap

 

Rekrytering av chefer och specialister

För dig som vill arbeta professionellt med analys och bedömning vid valet av nya medarbetare 

 • fördjupade personbedömningar
 • Styrelse och ledarutvärdering
 • Onboarding och introduktionsprogram

 

Gruppers utveckling

För dig som vill öka gruppens kompetens, effektivitet och samverkansförmåga 

 • Ugl kurser 
 • Ledninggrupper
 • Utvecklande ledarskap 
 

Talent Management Training Academy 

För dig som bygger organisation och vill förbättra förmågan att hitta, behålla och utveckla engagerad kompetens

 • Program för TM metodik  
 • Värderingsspelet TeamUp
 • Workshops  och förändringsarbete

 

Boken “Människor till låns”

Globala undersökningar visar att bara 16 procent av svenskarna uppger att de har ett högt engagemang i sina jobb och verkligen bryr sig. De flesta har antingen en sval inställning till det eller rycker på axlarna. Några är till och med direkt fientliga till oss som arbetsgivare. Jag ger i exempel på hur ni kan arbeta utifrån min Talent managementmodell.

Kontakt

Glada människor

 

Engagerade medarbetare

Det kan finnas olika skäl till att vi behåller ett högt och uthålligt engagemang i arbetet. Pengar är ofta inte ett av dessa.

Drivkrafter är istället utmaningar att lära något nytt, att få förbättra och bli mer självständig. De flesta av oss vill bli skickligare, känna att vi stärks i våra värderingar och känna meningsfullhet.

 

Välj din chef med omsorg

Bra utvecklingsmöjligheter, öppenhet mellan människor och känslan av tillit är väsentliga delar av ett framgångsrikt arbetsklimat. Mångas erfarenheter är att det, förutom närmaste chef, är gruppen och omständigheterna som sätter gränser för agendan. Framgångsrikt ledarskap handlar ofta om att förstå vad gruppen behöver som förutsättningar för att behålla teamens engagemang.


Kontakt

Engagerade Medarbetare

 

Bli bäst på omställning

 Tio steg för att förbereda er att framgångsrikt kunna komma igenom er nästa omställning och organisationsförändring

Att rusta sin organisation inför framtida omställning och samla resurser är klokt och förtroendeingivande. Det signalerar professionalitet och att vi är vakna och att vi menar allvar

Kunder 

almi-foretagspartner
glimakra-of-sweden
mockfjards
region-ostergotland
apptek
platen
sylog
wematter

Föregående
Nästa

Vad kunderna säger

“Jag har träffat mängder av konsulter genom åren. Många av dem är orienterade mot att leverera och fakturera. Det är inte det viktiga för Henrik. I hans dagliga arbete är det genuina resultatet det viktiga. Sedan gillar jag hans otroliga förmåga att analysera styrkor och svagheter hos människor och organisationer – särskilt matchat mot vår kravprofil och de förväntningar vi har på resultatet.”
Raoul Augustsson
Raoul Augustsson
VD – Mockfjärds Fönster AB
“Jag valde att genomföra ett chefsprogram hos Heslyk Development, då jag upplevde att Henrik delade mina värderingar avseende personalhantering och hur man leder och motiverar specialister. Ett område som jag arbetar med dagligen, men där jag önskade ett bollplank och fler verktyg och metoder. Föga anade jag då att det skulle få mig att utvecklas, inte bara som chef, utan också som människa och dessutom hitta en betydligt bättre balans i livet.”
BILD WEB FREDRIK
Fredrik Landberg
VD – Sylog
“Vilket bra seminarium och vilket engagemang! Våra deltagare lovordade framträdandet. Henrik bjuder verkligen på sin kompetens och sina erfarenheter.”
Åsa Ekman, affärsrådgivare Almi
Åsa Ekman
ALMI Företagspartner